Presentation av projektet Edu Arena

Undervisnings- och kulturministeriet inledde år 2010 det tidsbundna programmet Kunnig (på finska: Osaava ohjelma), vars målsättning är att utveckla undervisningspersonalens yrkeskompetens. I vår region förverkligas programmet genom projektet Edu Arena, som startade den 13.8.2010. Den nuvarande projekttiden löper ut 31.12.2016. Administrativ ledare för projektet är Kronoby kommun och Veronika Holm fungerar som projektkoordinator.

Kunnig programmets mål kan sammanfattas på följande sätt:

 • att aktivera skolor och läroanstalter att utveckla den egna personalens yrkeskompetens
 • att skapa strukturerad fortbildning
 • att skapa bestående lokala och regionala strukturer och verksamhetsmodeller

Fortbildningsprogrammet riktar sig till alla inom undervisningssektorn med fokus på:

 • läroinrättningens ledning
 • timlärare
 • lärare över 55 år
 • personal inom stödfunktioner (d.v.s. skolgångsbiträden och assistenter)
 • personal som sällan eller aldrig deltagit i fortbildning

Fördelar med programmet:

 • kostnadsfritt för deltagare
 • fortbildningsmodeller som gynnar flexibelt lärande vid sidan av arbetet
 • lokala och regionala verksamhetsmodeller där nätverkande uppmuntras
 • stöder lärararbetet, arbetsplatsvälfärden samt den individuella utvecklingen