Fortbildningskurser

Sidan uppdateras kontinuerligt!

Du anmäler dig till fortbildningskurserna genom att klicka på inbjudan som publiceras ca 2 veckor före kursstart. Fyll i alla obligatoriska uppgifter i anmälningsformuläret och glöm inte att meddela eventuell specialdiet!

Förfrågningar riktas till projektkoordinator Veronika Holm per e-post veronika.holm[at]kronoby.fi eller per telefon 040-722 8925.

Obs! En del av kurserna är avgiftsbelagda – kontrollera detta i inbjudan till fortbildningen du ämnar ta del av! Kursavgifterna delas mellan Edu Arenas medlemskommuner i förhållande till hur många personer som deltar från respektive kommun. Innan du anmäler dig till en avgiftsbelagd kurs bör du anhålla om att få delta enligt det förfarande som tillämpas i din kommun!

Fortbildningskurser på kommande

Fortbildningskurs:
Det utvidgade klassrummet
Allmänt om kursen
Kursen arrangeras i samarbete med CLL. Närmare information i anmälan!
Målgrupp:
Lärare i åk 1-9
Föreläsare:
Ann-Cathrine Henriksson.
Tidpunkt:
22.2.2017
Plats:
Lagmans skola.
Information och anmälan:
INBJUDAN
Fortbildningskurs:
Musikundervisningen och LP2016
Allmänt om kursen
Vilka utmaningar och fördelar bjuder den nya läroplanen på när det gäller musikundervisningen. I denna praktiska kurs får du ny inspiration och nya idéer!
Målgrupp:
Musiklärare i åk 1-9
Föreläsare:
Johan Sundqvist.
Tidpunkt:
16.3.2017
Plats:
Sursik.
Information och anmälan:
mera info inom kort
Fortbildningskurs:
Inlärning med hjälp av iPad
Allmänt om kursen
Använd iPad som hjälp vid undervisning i matematik och modersmål.
Målgrupp:
Klasslärare i åk 1-6
Föreläsare:
Linn Österås.
Tidpunkt:
5-6.4.2017
Plats:
meddelas senare.
Information och anmälan:
mera info inom kort

Pågående fortbildningskurser 2016

Avslutade fortbildningskurser 2016

Fortbildningskurs:
Introduktion i Smart amp för klasslärare
Allmänt om kursen
Med Smart amp kan elever och lärare samarbeta på en gemensam panorerbar digital yta i realtid. Det är en molnbaserad mjukvara som fungerar på alla typer av digitala plattformar, interaktiva skrivtavlor, interaktiva projektorer, datorer, surfplattor…>
Målgrupp:
Klasslärare i åk 1-6
Föreläsare:
Gerd Söderlund, Cronhjelmsskolan.
Tidpunkt:
23.11.2016 kl. 15.15-18.15
Plats:
Cronhjelmsskolan i Larsmo.
Information och anmälan:
INBJUDAN
Fortbildningskurs:
Implementering av läroplanen i omgivningslära
Allmänt om kursen
Diskussions- och fortbildningstillfället för omgivningsläran.
Målgrupp:
Lärare i år 1-6.
Föreläsare:
Kristian Smedlund, undervisningsråd, UBS.
Tidpunkt:
3.11.2016 kl. 13-16
Plats:
Dagvårds- och utbildningsverket i Jakobstad.
Information och anmälan:
mera information fås via inbjudan
Fortbildningskurs:
Implementering av läroplanen i finska
Allmänt om kursen
Diskussions- och fortbildningstillfället för finskalärare.
Målgrupp:
Lärare som undervisar i finska åk 1-9.
Föreläsare:
Yvonne Nummela, undervisningsråd, UBS.
Tidpunkt:
3.11.2016 kl. 13-16
Plats:
Dagvårds- och utbildningsverket i Jakobstad.
Information och anmälan:
mera information fås via inbjudan
Fortbildningskurs:
LÄSDAX!
Allmänt om kursen
Utbildningsdag med läsning som tema.
Målgrupp:
Samtliga i undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Dryga 20 workshopar.
Tidpunkt:
10.9.2016 kl. 8.30-15.45
Plats:
Sursik, Pedersöre.
Information och anmälan:
Läsdax
Fortbildningskurs:<./dt>
IKT för språklärare
Allmänt om kursen
Med Smart amp kan elever och lärare samarbeta på en gemensam panorerbar digital yta i realtid. Det är en molnbaserad mjukvara som fungerar på alla typer av digitala plattformar, interaktiva skrivtavlor, interaktiva projektorer, datorer, surfplattor…
Målgrupp:
Samtliga språklärare
Föreläsare:
Gerd Söderlund, Cronhjelmsskolan.
Tidpunkt:
21.9.2016 kl. 15.30-18.30
Plats:
Cronhjelmsskolan i Larsmo.
Information och anmälan:
mera information fås via inbjudan
Fortbildningskurs:
Fortbildning i MOVE!
Allmänt om kursen
Fortbildning i det nya mätinstrumentet MOVE! som skall användas inom gymnastiken fr.o.m. augusti 2016.
Målgrupp:
Gymnastiklärare och klasslärare som undervisar i gymnastik
Föreläsare:
Heidi Strandvall, Robert Strandvall och Patrik Sandell.
Tidpunkt:
5.9,2016 kl. 15.15-18.15
Plats:
Kronoby idrotthall/gymnasiet.
Information och anmälan:
mera information hittas i inbjudan
Fortbildningskurs:
Utomhuspedagogik
Allmänt om kursen
Hur kan vi lära oss vänskap, skogens alla djur och hållbar utveckling genom att använda hela kroppen ute i naturen?
Målgrupp:
Klasslärare i åk 1-2 samt förskolelärare och eftispersonal.
Föreläsare:
Emilia Nordling, Miljö och natur, författare till läromedlet Omkring.
Tidpunkt:
6.9.2016 kl. 15.00-18.00
Plats:
Bäckby skola, Pedersöre.
Information och anmälan:
mera information hittas i inbjudan
Fortbildningskurs:
Lekfinska
Allmänt om kursen
Inspiration att ta in finskan på ett lekfulltsett i undervisningen
Målgrupp:
Undervisningspersonal i förskola och åk 1-2.
Föreläsare:
Ann-Mari Stenhäll, Språkbadsskolan.
Tidpunkt:
20.4.2016 kl. 15-18
Plats:
Språkbadskolan i Jakobstad.
Information och anmälan:
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Fortbildningskurs:
Lekfinska
Allmänt om kursen
Inspiration att ta in finskan på ett lekfulltsett i undervisningen
Målgrupp:
Undervisningspersonal i förskola och åk 1-2.
Föreläsare:
Ann-Mari Stenhäll, Språkbadsskolan.
Tidpunkt:
13.4.2016 kl. 15-18
Plats:
Språkbadskolan i Jakobstad.
Information och anmälan:
KURSEN ÄR FULLSATT
Fortbildningskurs:
Läsmingel
Allmänt om kursen
Kom med och ta del av alla läsförsåelseprojekt som ordnats i skolorna runt om i nejden.
Målgrupp:
Samtliga i undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Lärare från nejden.
Tidpunkt:
torsdag 7.4.2016 kl.15-18.
Plats:
Jakobstad, Jugendsalen.
Information och anmälan:
INBJUDAN
Fortbildningskurs:
Bedömning: modul 1
Allmänt om kursen
Bedömning för och av lärare. – varför och hur? Kursen arrangeras i samarbete med CLL.
Målgrupp:
Samtliga i undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Christian Lundahl, Anders Jönsson, Hanna Sarakorppi.
Tidpunkt:
9.3.2016 kl. 14
Plats:
Vasa, möjlighet att ta del av kursen via streaming.
Information och anmälan:
mera info inom kort
Fortbildningskurs:
Läroplansträff för gruppordförande i de kommunala ämnesgrupperna
Allmänt om kursen
Genomgång och diskssion kring kommunernas läroplaner.
Målgrupp:
Ordförnadena i ämnesgrupperna.
Föreläsare:
.
Tidpunkt:
onsdag 10.2.2016 kl. 15.00-18.00
Plats:
Pedersöre, Sursik skola.
Information och anmälan:
Kallelse skickas ut till de berörda i januari. Anmälan via kallelsen
Fortbildningskurs:
Vett och etikett på sociala medier
Allmänt om kursen
En föreläsning där åhåraren förväntas vara med och diskutera och ventilera de problem som kan uppstå med användningen av Sociala medier bland unga.
Målgrupp:
Samtliga i undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Simon Hansell, Petalax gymnasium.
Tidpunkt:
torsdag 11.2.2016 kl. 15.00-18.00
Plats:
Jakobstad.
Information och anmälan:
mera info inom kort
Fortbildningskurs:
Kodning och programmering
Allmänt om kursen
Praktisk kurs i kodning och pragrammering. Kursledarna guidar er i hur ni enkelt kan ta in temat i klassrummet.
Målgrupp:
Samtliga i undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Linda Mannila, Proffs och Mia Skog, Knacka Kod.
Tidpunkt:
22-24.2.2016
Plats:
Flera olika ställen.
Information och anmälan:
mera information och anmälan via
undefined method `filename’ for nil:NilClass

Avslutade fortbildningskurser 2015

Fortbildningskurs:
Särbegåvade barn
Allmänt om kursen
Tips och idéer till hur vi skall bemöta särbegåvning bland elever.
Målgrupp:
Samtliga inom undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Camilla Svens-Liavåg, PeM, speciallärare.
Tidpunkt:
tisdag 22.9.2015 kl. 15.15-18.15
Plats:
Nykarleby, Ahlbäckssalen.
Information och anmälan:
Sista anmälningsdag är 15.9 mera information och anmälan via
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Fortbildningskurs:
Inspirations- och diskussionskväll kring läsfrämjande verksamhet
Allmänt om kursen
Läsambassadören ger tips och ideér till att öka läsintresset och läsförståelsen bland eleverna.
Målgrupp:
Samtliga inom undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Katarina von Numers-Ekman, läsambassadör.
Tidpunkt:
måndag 2.3, tisdag 3.3, onsdag 15.4 samt torsdag 16.4
Plats:
Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Karleby.
Information och anmälan:
Sista anmälningsdag är 25.2 mera information och anmälan via
undefined method `filename’ for nil:NilClass

.

Fortbildningskurs:
Benchmarking för ämneslärare (hi, gy, hu)
Allmänt om kursen
Ämneslärarna i regionen bereds tillfälle att besöka varandras skolor och fördjupa nätverken mellan kollegor i olika kommuner. Fortbildningen pågår under vårterminen och avslutas i april 2015.
Tidpunkt:
start 4.3.2015 – avslutning 21.4.2015
Plats:
Oxhamns skola, Cronhjelmskolan, Donnerska skolan, Ådalens skola, Carleborgsskolan och Sursik skola
Information och anmälan:
Kallelse har skickats ut till berörda lärare.
Fortbildningskurs:
BRAVKOD – avkodning vid läsning
Allmänt om kursen
Fortbildning för speciallärare om träningsmaterial för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning.
Målgrupp:
Speciallärare.
Föreläsare:
Ronny Karlsson, speciallärare.
Tidpunkt:
måndag 16.2 och tisdag 17.2
Plats:
Hotell Jugend, Jakobstad.
Information och anmälan:
Sista anmälningsdag är 27.1, därefter kan kvarstående platser erbjudas åt annan intresserad undervisningspersonal. Mera information fås i
undefined method `filename’ for nil:NilClass

där även länk till anmälningen hittas.KURSEN ÄR FULLSATT

Avslutade fortbildningskurser 2014

Fortbildningskurs:
Benchmarking för ämneslärare (engelska och främmande språk)
Allmänt om kursen
Ämneslärarna i regionen bereds tillfälle att besöka varandras skolor och fördjupa nätverken mellan kollegor i olika kommuner. Fortbildningen pågår under höstterminen och avslutas i november 2014.
Tidpunkt:
start 24.9.2014 – avslutning 19.11.2014
Plats:
Oxhamns skola, Cronhjelmskolan, Donnerska skolan, Ådalens skola, Carleborgsskolan och Sursik skola
Information och anmälan:
Kallelse har skickats ut till samtliga det berör.
Fortbildningskurs:
Benchmarking för klasslärare
Allmänt om kursen
Klasslärarna i regionen bereds tillfälle att besöka varandras skolor och fördjupa nätverken mellan kollegor i olika kommuner. Klasslärare som är vill delta i benchmarkingen får anmäla sitt intresse och därefter delas deltagarna in i mindre grupper. Fortbildningen pågår under höstterminen 2014 och avslutas i november 2014. Ytterligare information finns under fliken “Aktuellt”.
Tidpunkt:
start 25.9.2014 – avslutning 20.11.2014
Plats:
Lågstadieskolor i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre
Information och anmälan:
Sänd in din intresseanmälan senast 22.8.2014! Anmälan sker elektroniskt, se
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Fortbildningskurs:
Speciallärarträff – vad kan vi lära oss varandra?
Allmänt om kursen
En gränsöverskridande träff för samtliga speciallärare inom Edu Arena. En träff där du har möjlighet att byta idéer och skaffa nya kontaktnät.Gruppdiskussioner i benchmarkingstil.
Tidpunkt:
18.11.2014 kl. 12.00-16.00
Plats:
Juthbacka herrgård, Nykarleby
Information och anmälan:
Anmälan görs via inbjudan som hittas
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Fortbildningskurs:
Starkare skolspråk – bättre lärande
Allmänt om kursen
Vad kan vi göra för att stärka elevens svenska? Hur skall vi hantera influenser från finskan och dialekten?
Målgrupp:
Samtliga inom undervisningspersonalen.
Föreläsare:
Anna Slotte-Luttge, docent och universitetslektor i pedagogik.
Tidpunkt:
onsdag 26.11.2014
Plats:
Karleby stadshus
Information och anmälan:
Anmälan och mera information hittas i
undefined method `filename’ for nil:NilClass

.

Fortbildningskurs:
Använd bloggen som hjälpmedel vid undervisningen
Allmänt om kursen
Låt dig inspireras av ett framgångsrikt exempel på hur man effektivt skapar och använder en blogg för att dokumnetera och producera undervisning med film, bild och text.
Tidpunkt:
12.11.2014 kl. 15.00-18.00
Plats:
Bäckby skola, Pedersöre
Information och anmälan:
Anmälan görs via inbjudan som hittas
undefined method `filename’ for nil:NilClass

:

Fortbildningskurs:
Läsandets gåta -lässtrategier och läsförståelse
Allmänt om kursen
Centret för livslångt lärande erbjuder möjligheten att delta i en seminariedag kring läsandets gåta och chansen att få träffa framstående forskare och lärare.
Tidpunkt:
7.11.2014 kl. 8.30-15.00
Plats:
Sursik skola, Pedersöre
Information och anmälan:
Anmälan görs direkt till CLL. Information om kursen hittas
undefined method `filename’ for nil:NilClass

.

Fortbildningskurs:
Inspirationskväll för livsåskådningslärare
Allmänt om kursen
Få ny inspiration till dina livsåskådningslektioner. Lär känna andra i regionen som tampas med samma problem som du med att hitta nytt användbart material att använda i undervisningen.
Tidpunkt:
23.10.2014 kl. 15.15-18-15
Plats:
Kyrkoby skola, Pedersöre
Information och anmälan:
Anmälan görs via inbjudan som hittas här.
Fortbildningskurs:
Flipped classroom – Det upp-och-nedvända klassrummet
Allmänt om kursen
“Flipped classroom” innebär ett annorlunda undervisningskoncept där eleverna lär sig med hjälp av IT. Istället för att ägna merparten av lektionstiden i matematik, fysik och kemi åt föreläsning och instruktioner, låter läraren eleverna ta del av undervisningsmaterialet via en film som eleverna ser före lektionen. Själva lektionstiden kan läraren istället ägna åt fördjupning, diskussioner och handledning. Fortbildningen innehåller dels en utförlig presentation av själva undervisningskonceptet, dels handledda workshoppar där deltagarna får lära sig att filma in instruktioner.
Målgrupp:
alla ämneslärare i matematik, fysik och kemi i åk 7-9 samt gymnasiet
Föreläsare:
Daniel Barker, gymnasielärare i matematik och fysik vid Norra Real (Stockholm)
Tidpunkt:
måndagen den 1.9.2014
Plats:
meddelas senare
Information och anmälan:
Ytterligare information och inbjudan kommer senare.
Fortbildningskurs:
Benchmarking för ämneslärare (finska, naturvetenskaper)
Allmänt om kursen
Ämneslärarna i regionen bereds tillfälle att besöka varandras skolor och fördjupa nätverken mellan kollegor i olika kommuner. Fortbildningen pågår under vårterminen och avslutas i april 2014.
Tidpunkt:
start 29.1.2014 – avslutning 24.4.2014
Plats:
Oxhamns skola, Cronhjelmskolan, Donnerska skolan, Ådalens skola, Carleborgsskolan och Sursik skola
Information och anmälan:
Fortbildningen har avslutats, tack till alla deltagare! En slutrapport kommer att skickas ut till alla deltagare så småningom.
Fortbildningskurs:
Differentiering i praktiken
Allmänt om kursen
Målsättningen med fortbildningen är att ge deltagarna konkreta tips och idéer kring differentiering. Vid tillfället behandlas bl.a. differentiering i olika läroämnen, differentiering för elever med särskilda behov och för begåvade elever. Kursen innehåller även gruppdiskussioner och workshops.
Tidpunkt:
tisdagen den 15.4.2014 kl. 12:30 – 18:30
Plats:
Cronhjelmskolan i Larsmo
Föreläsare:
Pia Vataja, klass- och speciallärare vid Svenska samskolan i Tammerfors
Målgrupp:
Alla intresserade inom undervisningspersonalen
Information och anmälan:
Se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

för ytterligare information och anmälan. Anmäl dig till kursen senast 2.4.2014!

Fortbildningskurs:
Matematikfortbildning för klasslärare
Allmänt om kursen:
Målsättningen med utbildningen är att utveckla matematikundervisningen så att den blir intressant, elevcentrerad och kopplad till elevernas vardag. Genom att höja elevernas motivation för ämnet matematik förbättras även inlärningsresultaten. Fortbildningen består av föreläsningar och grupparbeten. Klicka
undefined method `filename’ for nil:NilClass

för att se detaljerat kursprogram!


Föreläsare:
Lena Andersson, lärarutbildare i matematik vid Malmö högskola och Kaija Junttila, planerare vid Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia

Tidpunkt:
19.2.2014 kl. 9-16:30, 20.2.2014 kl. 9-16 (två dagars fortbildning)

Målgrupp:
Klasslärare och timlärare i matematik åk 1-6

Information och anmälan:
Anmäl dig senast 13.2 genom att fylla i ANMÄLNINGSFORMULÄRET. Begränsat antal platser! Kursen är avgiftsfri!

Plats:
Karleby stadshus (Salutorget 5, 67100 KARLEBY)

Fortbildningskurs:
Benchmarking för ämneslärare (modersmål, matematik)
Allmänt om kursen:
Ämneslärarna i regionen bereds tillfälle att besöka varandras skolor och fördjupa nätverken mellan kollegor i olika kommuner. Fortbildningen pågår under höstterminen och avslutas i februari 2014.
Målgrupp:
Edu Arena-områdets ämneslärare i modersmål och matematik
Tidpunkt:
start onsdagen den 11.9.2013 – avslutning 5.2.2014
Plats:
Oxhamns skola, Cronhjelmskolan, Donnerska skolan, Ådalens skola, Carleborgsskolan och Sursik skola
Information och anmälan:
Fortbildningen har avslutats – tack till alla deltagare! På basis av diskussionerna och rapporterna ni skrev under utvärderingsdagen kommer en slutrapport att sammanställas. Rapporten skickas ut till alla deltagare per e-post så småningom.
Fortbildningskurs:
Inspirationskväll för lärare i textilslöjd
Allmänt om kursen:
Workshop där deltagarna får inspiration kring bl.a. återanvändning och kreativitet i undervisningen. Lärarna ges även tillfälle att utbyta erfarenheter och ge varandra idéer.
Föreläsare:
Hanna Enlund, företagare, bloggare och programledare
Tidpunkt:
tisdagen den 4.2.2014 kl. 15:30-18:30 (Servering fr.o.m. kl. 15:00)
Målgrupp:
Lärare i textilslöjd samt andra intresserade
Information och anmälan:
För ytterligare information och anmälan se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

. OBS! Kursen är fullsatt! Skicka ett e-postmeddelande till johanna.storbacka[at]kronoby.fi om du vill upptas på reservlistan!


Plats:
Carleborgsskolan, Nykarleby

Fortbildningskurs:
Kompetensutvecklingssamtal som arbetsform
Allmänt om kursen:
Våra skolor befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede i och med Toppkompetens-projektet. Hur får vi medarbetarna att sträva mot de gemensamma mål som sätts upp för kommunen och skolan? Hur kan utvecklingssamtalen omformas så att de framöver fokuserar mera på kompetensutveckling? Bl.a. dessa frågor behandlas under en fortbildning om kompetensutvecklingssamtal, som Edu Arena ordnar som inledning på vårterminen.
Målgrupp:
Skoldirektörer, rektorer och vicerektorer
Föreläsare:
Lisa Kamis-Nyfors, PM, utbildare och arbetshandledare
Tidpunkt och plats:
Grupp 1 (Karleby, Kronoby och Larsmo): 20.1.2014 kl. 13-16 vid Karleby stadshus
Grupp 2 (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby): 21.1.2014 kl. 13-16 vid Juthbacka Herrgård, Nykarleby
Information och anmälan:
Se inbjudan för ytterligare information!
Grupp 1:
undefined method `filename’ for nil:NilClass

, Grupp 2:

undefined method `filename’ for nil:NilClass

Avslutade fortbildningskurser 2013

Fortbildningskurs:
Pekplattan i undervisningen – inspiration för åk 1-6
Allmänt om kursen:
En fortbildning om pekplattor som riktar sig både till nybörjare och längre hunna (vi delar in oss i grupper beroende på erfarenhet). I Pedersöre har man introducerat iPads i flera skolor – kom och ta del av kommunens erfarenheter och få tips på användbara appar!
Handledare:
Maria Östberg (Sundby skola) och Johan Storbjörk (Kållby-Heimbacka skola)
Tidpunkt:
tisdagen den 26.11.2013 kl. 15-18 (servering fr.o.m. kl. 14:30)
Målgrupp:
Lärare åk 1-6 samt övriga intresserade
Information och anmälan:
För ytterligare information och anmälan, se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

. OBS! Kursen är fullsatt! Skicka ett e-postmeddelande till johanna.storbacka[at]kronoby.fi om du vill upptas på reservlistan!


Plats:
Sursik skola, auditoriet

Fortbildningskurs:
Lär dig göra filmer med pekplattan
Allmänt om kursen:
Workshop där deltagarna får lära sig hur man med hjälp av pekplattan skapar rörligt material tillsammans med eleverna. Vi går även igenom hur man publicerar materialet på hemsidor och bloggar.
Föreläsare:
Fredrik Åman, it-pedagog
Tidpunkt:
tisdagen den 12.11 kl. 15-18 (inkl. kaffeservering)
Målgrupp:
Alla intresserade inom undervisningspersonalen, kursen fokuserar dock mest på undervisningen i åk 1-6
Information och anmälan:
För ytterligare information och anmälan, se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

. OBS! Kursen är fullsatt! Om du vill delta och kan ta med dig en egen iPad – skicka ett e-postmeddelande till johanna.storbacka[at]kronoby.fi!

Plats:
Nedervetil skola
Fortbildningskurs:
Värdegrundsfrågor i pedagogers vardag
Allmänt om kursen:
Kennert Orlenius föreläser om normer och värden i skolpraktiken och om lärares yrkesetik. Under fortbildningen hålls även gruppdiskussioner utgående från deltagarnas reflektioner och egna erfarenheter. Kursen ordnas i samarbete med Vasa stad, Vasa övningsskola och CLL vid Åbo Akademi.
Föreläsare:
Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, Sverige
Tidpunkt:
måndagen den 4.11.2013 kl. 14:30-20:00 (OBS! Busstransport ordnas till fortbildningen!)
Målgrupp:
Lärare, rektorer och skoldirektörer inom Edu Arenas område
Information och anmälan:
Se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

för ytterligare information! Busstidtabell och anmälningsformulär finns HÄR. Anmäl dig senast den 23.10!

Plats:
Academill (akademisalen), Vasa
Fortbildningskurs:
Pekplattan i språkundervisningen (åk 7-9)
Allmänt om kursen:
I Ådalens skola har man drivit ett projekt som syftar till att utveckla språkundervisningen med hjälp av iPads. Under fortbildningen får deltagarna ta del av konkreta exempel på hur pekplattan kan användas i undervisningssyfte samt prova på olika appar och virtuella lärmiljöer som visat sig välfungerande.
Föreläsare:
Tina Lindkvist, ämneslärare i modersmålsinriktad finska, finska och engelska vid Ådalens skola
Tidpunkt:
onsdagen den 2.10.2013 kl. 15:30-18:30 (kaffeservering fr.o.m. kl 15:00)
Målgrupp:
Språklärare, modersmålslärare åk 7 – 9
Information och anmälan:
Se
undefined method `filename’ for nil:NilClass

. OBS! KURSEN ÄR FULLSATT!

Plats:
Ådalens skola, Kronoby
Fortbildningskurs:
Tema Toppkompetens – Gemensam fortbildningsdag för Edu Arena-områdets undervisningspersonal
Allmänt om kursen:
Regionens undervisningspersonal inom den grundläggande utbildningen samlas för att ta del av projektet Toppkompetens, som drivs av Utbildningsstyrelsen. Under dagen ges information om vad projektet i praktiken innebär för utvecklingsarbetet i vår region. Läs mer under fliken “Aktuellt”!
Föreläsare:
Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi samt Bob Karlsson, direktör för svenskspråkig utbildning vid UBS
Tidpunkt:
12.8.2013 kl. 08:30 – 12:30 (inkl. lunch)
Information och anmälan:
Fortbildningen är obligatorisk för personalen inom den grundläggande utbildningen i Edu Arenas område. Ingen anmälan behövs, men meddela om eventuella specialdieter! Se
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Plats:
Sursik skola, Pedersöre
Fortbildningskurs:
Första hjälp i skolmiljö
Allmänt om kursen:
Kursen innehåller en genomgång av viktiga teman som alla inom undervisningspersonalen har nytta av att känna till, t.ex. vårdkedjan, återupplivning, stora blödningar och andningssvårigheter. Kursen omfattar totalt 6 h, fördelade på två kvällar.
Föreläsare:
Joakim Liljekvist, Ensia Öb
Målgrupp:
Alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
15.4 och 29.4.2013, kl. 16:30 – 19:30
Information och anmälan:
Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri. Anmälan senast 10.4. Begränsat antal platser! OBS! KURSEN ÄR FULLSATT!
Plats:
Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20
Fortbildningskurs:
Benchmarking för ämneslärare
Målgrupp:
Edu Arena-områdets ämneslärare i musik, bildkonst, textilslöjd, teknisk slöjd och religion
Tidpunkt:
Start 24.1.2013 – avslutning och utvärdering torsdagen den 25.4.2013 kl 9 – 15
Information och anmälan:
Fortbildningen har avslutats – tack till alla deltagare! Rapporterna som skrevs på utvärderingsträffen den 25.4 sänds till johanna.storbacka[at]kronoby.fi. En slutrapport kommer att skickas ut till alla så småningom.
Plats:
Oxhamns skola, Cronhjelmskolan, Donnerska skolan, Ådalens skola, Carleborgsskolan och Sursik skola
Fortbildningskurs:
Digitala lärmiljöer för realämneslärare
Allmänt om kursen:
En heldagsfortbildning där deltagarna får bekanta sig med SmartBoarden och dess möjligheter i undervisningen. Kursen fokuserar på undervisning i realämnen åk 7 – 9. Lärarna får ta del av konkreta tips och idéer samt får även prova på att skapa eget undervisningsmaterial med Smart Notebook.
Målgrupp:
Lärare som undervisar i realämnen i åk 7 – 9, tillfället är anpassat för nybörjare
Tidpunkt:
11.4.2013 kl. 9 – 15
Information och anmälan:
Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri. Endast 10 deltagare ryms med på kursen! OBS! KURSEN ÄR INHIBERAD!
Plats:
Carleborgsskolan, Nykarleby
Fortbildningskurs:
Digitala lärmiljöer för klasslärare
Allmänt om kursen:
En heldagsfortbildning där deltagarna får bekanta sig med interaktiva tavlor och hur dessa konkret kan användas i undervisningen. Praktiska exempel, tips och idéer som gäller undervisning i åk 1 – 6 presenteras. Kursdeltagarna får även prova på att skapa eget digitalt undervisningsmaterial som sedan kan användas med t.ex. eBeam eller U-board. Ytterligare information om fortbildningen finns
undefined method `filename’ for nil:NilClass
Målgrupp:
Klasslärare åk 1-6, tillfället är anpassat för nybörjare
Handledare:
Urban Mietala, klasslärare i Småbönders skola
Tidpunkt:
3.4.2013 kl. 9 – 15
Information och anmälan:
Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri. Endast 10 deltagare ryms med på kursen! Anmäl dig senast 27.3. KURSEN ÄR FULLSATT!
Plats:
Ådalens skola, Kronoby
Fortbildningskurs:
Skolspråk och skolframgång – om att jobba språkstödjande i alla ämnen
Allmänt om kursen:
Elevernas kunskaper i skolspråket är avgörande för deras framgång i skolan. Inom Edu Arenas område konkurrerar skolspråket med såväl finskan som med en stark dialekt. Katarina Rejman diskuterar utifrån erfarenheterna från forsknings- och utvecklingsprojektet Skolspråk hur vi i vår finlandssvenska skolvardag kan stärka vår språkmedvetenhet och därmed öka elevernas möjligheter till framgång i alla ämnen.
Föreläsare:
Katarina Rejman, utbildningsråd i modersmål och litteratur vid UBS
Målgrupp:
Lärare åk 1 – gymnasiet
Tidpunkt:
18.3.2013 kl. 15-17, Obs! kaffeservering i foajen fr.o.m. kl 14:30
Information och anmälan:
Kursavgiften delas mellan kommunerna i förhållande till hur många som deltar från respektive kommun. Anmälan senast 8.3.2013
Plats:
Karleby stadshus, Karlebysalen
Fortbildningskurs:
Röstvård
Allmänt om kursen:
Rösten är kanske lärarens viktigaste arbetsredskap. Under kursen behandlas hur man kan påverka röstens hållbarhet samt hur man vårdar röstproblem. Fortbildningen består av föreläsning samt diskussion och övningar.
Föreläsare:
Pauliina Holmqvist, logoped
Målgrupp:
Alla intresserade inom undervisningspersonalen
Tidpunkt:
13.2.2013 och 20.2.2013, kl. 15:30-18:30. Kaffeservering fr.o.m. kl. 15:15
Information och anmälan:
Kursavgiften delas mellan kommunerna i förhållande till hur många som deltar från respektive kommun. Anmälan senast 6.2.2013
Plats:
Donnerska skolan i Karleby, klassrum 1.8
Fortbildningskurs:
Pojkars läsning: Bokens vara eller inte vara – kan man få pojkar att läsa Hamlet?
Allmänt om kursen:
Staffan Rönnbacka behandlar under en föreläsning temat “Pojkars läsning” och hur man som lärare kan locka pojkar att börja läsa. Efter föreläsningen hålls diskussioner som berör kvällens tema, där deltagarna får utbyta erfarenheter. Under fortbildningen kommer fokus att ligga på pojkar i högstadieåldern, men även lärare i lågstadiet kan delta vid tillfället.
Föreläsare:
Staffan Rönnbacka, Oxhamns skola
Målgrupp:
Modersmålslärare samt andra intresserade inom undervisningspersonalen
Tidpunkt:
16.1.2013 kl. 16-19
Information och anmälan:
Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri för undervisningspersonalen. Anmälan senast 11.1.2013
Plats:
Oxhamns skola, Jakobstad

Avslutade fortbildningskurser 2012

Fortbildningskurs:
Benchmarking för rektorer åk 1-6 : stora skolor
Tidpunkt:
start 25.9.2012, utvärderings- och rapporteringsdag 26.11.2012
Plats:
Jakobstad, Larsmo, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre
Information och anmälan:
Fortbildningen har avslutats, tack till alla deltagare! Rapporterna som skrevs på utvärderingsträffen 26.11 skickas till johanna.storbacka[at]kronoby.fi.
Fortbildningskurs:
Benchmarking för rektorer åk 1-6: små skolor
Tidpunkt:
start 27.9.2012, utvärderings- och rapporteringsdag 21.11.2012
Plats:
Jakobstad, Larsmo, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre
Information och anmälan:
Fortbildningen har avslutats, tack till alla deltagare! Rapporterna som skrevs på utvärderingsträffen 21.11 skickas till johanna.storbacka[at]kronoby.fi.
Fortbildningskurs:
Digitala lärmiljöer för språklärare
Allmänt om kursen:
Ett heldagstillfälle där deltagarna får bekanta sig med digitala verktyg och ta del av konkreta exempel på hur IKT kan användas i språkundervisningen. Kursen är anpassad för nybörjare.
Handledare:
Ulrika Spik, ämneslärare i finska åk 7-9
Målgrupp:
Ämneslärare som undervisar i språk
Tidpunkt:
15.11.2012 kl. 9-15
Information och anmälan:
Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri. Anmälningstiden har gått ut, deltagarna har fått e-post med ytterligare information om tillfället!
Plats:
Ådalens skola, Kronoby
Fortbildningskurs:
Inspirations- och diskussionskväll för modersmålslärare med Kaj Korkea-aho
Allmänt om kursen:
Författaren Kaj Korkea-aho uppträder och berättar om läsande, skrivande samt senaste romanen. Efteråt ordnas gruppdiskussioner under ledning av lärare från Sursik skola och Pedersöre gymnasium i syfte att utbyta erfarenheter och få nya idéer.
Föreläsare:
Kaj Korkea-aho samt lärare i modersmål och litteratur vid Sursik skola och Pedersöre gymnasium
Målgrupp:
Lärare i modersmål och litteratur samt andra intresserade
Tidpunkt:
14.11.2012, kl. 16-19
Information och anmälan:
Kursavgiften delas mellan kommunerna i förhållande till hur många som deltar från respektive kommun. Anmälan senast 7.11.2012. Begränsat antal platser.
Plats:
Sursik skola
Fortbildningskurs:
Mattrender
Allmänt om kursen:
En kvällskurs riktad till lärare i huslig ekonomi med praktiska demonstrationer och generell inspiration kring de senaste mattrenderna
Föreläsare:
Lars Forsman, Smak&Form
Målgrupp:
Lärare i huslig ekonomi samt andra intresserade
Tidpunkt:
6.11.2012, kl. 16-19
Information och anmälan:
Kursavgiften delas mellan kommunerna i förhållande till hur många som deltar från respektive kommun. Anmälan senast 30.10.2012. Begränsat antal platser!
Plats:
Sursik skola, undervisningskök
Fortbildningskurs:
Inspirationseftermiddagar för skolgångsbiträden
Föreläsare:
Eeva-Liisa Salmi samt personalen vid sensoteket i Vasa
Målgrupp:
skolgångsbiträden inom Edu Arenas område
Tidpunkt:
Tillfälle 1: tisdag 18.9.2012 kl. 15-18 (kaffeservering fr.o.m kl. 14.30)
Tillfälle 2: torsdag 25.10.2012 kl. 14-17
Information och anmälan:
KURSEN ÄR FULLSATT!
Plats:
Tillfälle 1: Utbildningsverket i Jakobstad, Strengbergsgatan 1
Tillfälle 2: Sensoteket i Vasa, Handelsesplanaden 20 B
Fortbildningskurs:
Sociala medier i undervisningen
Allmänt om kursen:
Introduktion till sociala medier i undervisningen samt workshopar på svenska och finska
Heldags fortbildning för undervisningspersonal i grundskolor och gymnasier. På kvällen ordnas infotillfälle för föräldrarna.
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
25.10.2012
Information och anmälan:
Anmäl dig senast 19.10
Plats:
Karleby stadshus
Fortbildningskurs:
Pekplatte projektens träff i Karleby torsdagen 30.8.2012
Målgrupp:
lärare, studiehandledare, rektorer och skoldirektörer (förskola-gymnasiet)
Tidpunkt:
torsdagen 30.8.2012 kl. 9.30-15
Information och anmälan:
Begränsat antal platser. För mera information kontakta kiti.linden[at]kokkola.fi
Plats:
Karleby stadshus
Fortbildningskurs:
Säkerheten i slöjdsalen
Föreläsare:
Anders Holmberg
Målgrupp:
slöjdlärare samt andra intresserade inom undervisningspersonalen.
Tidpunkt:
måndag 20.8 och 27.8.2012 kl. 15-18
Information och anmälan:
senast 16.8 via INBJUDAN
Plats:
Villa skola, Karleby
Fortbildningskurs:
Benchmarking för rektorer åk 7-9
Tidpunkt:
start 17.2.2012 – avslutning och rapportering 18.4.2012
Plats:
Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Karleby
Fortbildningskurs:
Pekplattan i undervisningssyfte
Föreläsare:
Peter Warg och Joakim Borgmästars, Pedersöre Gymnasium
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter inom högrestadiets undervisning åk 7-9 samt gymnasiet.
Tidpunkt:
måndag 23.4.2012 kl. 15-18
Information och anmälan:
Senast måndag 16.4 via INBJUDAN Begränsat antal platser.
Plats:
Pedersöre gymnasium
Fortbildningskurs:
Pekplattan i undervisningssyfte, kurs 2
Föreläsare:
Andreas Hjulfors, Näs skola och Kimmo Penttala, Holm skola
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter inom lägrestadiets undervisning åk 1-6.
Tidpunkt:
torsdag 3.5.2012 kl. 15-18
Information och anmälan:
Senast måndag 16.4. Kursen är fullsatt!! Begränsat antal platser.
Plats:
Näs skola, Larsmo
Fortbildningskurs:
Inspirationsdag – om lärmiljö- och internationaliseringsprojekt
Föreläsare:
lärare från Sursik skola, Karleby Svenska Gymnasium, Vasa övningsskola samt PHD Ingvar Ståhl.
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
måndag 16.4.2012 kl. 9-15
Information och anmälan:
senast fredag 6.4
Plats:
Sursik skola, Pedersöre
Fortbildningskurs:
Pekplattan i undervisningssyfte
Föreläsare:
Andreas Hjulfors, Näs skola och Kimmo Penttala, Holm skola
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter inom lägrestadiets undervisning åk 1-6.
Tidpunkt:
onsdag 11.4.2012 kl. 15-18
Information och anmälan:
Begränsat antal platser. Kursen är fullsatt!
Plats:
Näs skola, Larsmo
Fortbildningskurs:
Lek och rörelse – huller om buller och grovmotorik
Föreläsare:
Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
onsdag 14.3.2012 kl. 9-15
Information och anmälan:
senast tisdag 6.3 via INBJUDAN
Plats:
Stjärnhallen, Nykarleby
Fortbildningskurs:
Differentiering
Föreläsare:
Ann-Sofi Bäckström
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
lördag 17.3.2012 kl. 10-13
Information och anmälan:
Kursen är inhiberad pga. av att föreläsaren fått förhinder
Plats:
Rådmans skola, Jakobstad
Fortbildningskurs:
Lek och rörelse – på skinnskor
Föreläsare:
Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
onsdag 18.1.2012 kl. 16-19
Information och anmälan:
Anmälan senast 13.1 via INBJUDAN!
Plats:
Kronoby ishall, Cronehov

Avslutade fortbildningskurser 2011

Fortbildningskurs:
Handarbete för handarbetslärare
Målgrupp:
handarbetslärare samt övriga intresserade från undervisningspersonalen
Tidpunkt:
13.10, 10.11, 1.12 kl. 15.15-18.30
Anmälan:
senast 5 oktober Kursen är fullsatt!
Plats:
Kronoby, Kronoby folkhögskola
Fortbildningskurs:
Motivation och arbetsro i skolan
Föreläsare:
Pertti Simula, FM, psykoanalytiker och arbetshandledare
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
torsdag 3.11
Anmälan:
senast torsdag 27.10. Se inbjudan!
Plats:
Nykarleby, Juthbacka herrgård
Fortbildningskurs:
eTwinning
Föreläsare:
Mia Sandvik, Utbildningsstyrelsen
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
torsdag 10.11.2011, kl. 15-18.30
Anmälan:
senast onsdag 26.10
Plats:
Cronhjelmskolan, Larsmo
Fortbildningskurs:
Digital Storytelling
Allmänt om workshopen:
Digitalt berättande är ett sätt att synliggöra berättelsen. Det är en personlig historia, skriven, berättad och visualiserad av berättaren själv. Det är ett uttryckssätt, vars styrka ligger i enkelheten (du behöver inte vara duktig på att använda dator!), låga kostnader (du behöver inga dyra verktyg eller program) och snabbheten (du skapar din berättelse från början till slut på två dagar). Digital Storytelling är alltså ett uttryckssätt, men det används också i skolsammanhang med mer konkreta mål: vid språkinlärning, grupparbeten, muntligt och skriftligt uttryck, mediekompetens, diskussion kring tema, delning av erfarenheter, samt mycket mer.
Föreläsare:
fotograf Hanna Mehtonen-Rinne
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen
Tidpunkt:
måndag 28.11 och tisdag 29.11.2011 kl. 9-15
Anmälan:
senast torsdag 17.11. Se injudan!
Plats:
Kronoby, Ådalens skola
Fortbildningskurs:
Ledarskap för rektorer
Föreläsare:
Esko Rajala
Tidpunkt och plats:
Block 1:
17.3.2011, kl. 9.00-16.00: Villa Elba, Karleby
Block 2:
5-6.4.2011, kl. 9.00-16.00, Grupp 1: Fullmäktigesalen, Kronoby kommungård
7-8.4.2011, kl. 9.00-16.00, Grupp 2: Sessionssalen, Bennäs kommungård
19-20.4.2011, kl. 9.00-16.00, Grupp 3: Saima i Jakobstads stadshus
Block 3:
15-16.9.2011,kl. 8.45-16.00, Grupp 1: Sandras, Larsmo
19-20.9.2011,kl. 8.45-16.00, Grupp 2: Villa Elba, Karleby
21-22.9.2011,kl. 8.45-16.00, Grupp 3: Juthbacka herrgård, Nykarleby
Block 4:
14.11.2011, kl. 8.45-16.00: Kronoby folkhögskola
Fortbildningskurs:
Elevbedömning
Föreläsare:
undervisningsråd Katarina Rejman från Utbildningsstyrelsen
Målgrupp:
lärare och rektorer i åk 1-9
Tidpunkt:
tisdag 11.10.2011 kl. 15-18
Anmälan:
senast 30 september
Plats:
Cronhjelmskolan i Larsmo
Fortbildningskurs:
Livskunskap
Föreläsare:
Annica Hitunen, Åland
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
tisdag 4.10.2011, kl. 15-18
Anmälan:
senast torsdag 15.9
Plats:
Nedervetil skola
Fortbildningskurs:
Första hjälpen kurs för undervisningspersonal (i samarbete med Centret för livslångt lärande/ Yrkeshögskolan Novia fortbildning)
Föreläsare:
Röda korsets första hjälp lärare, sjukskötare, HVM Marica Hinders
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
grupp 1:torsdag 18.8 och torsdag 25.8.2011, kl. 16-19.30*INHIBERAD*!
grupp 2: tisdag 1.9 och torsdag 8.9.2011.Grupp 2 är fullsatt!
grupp 3: torsdag 15.9 och torsdag 22.9.2011, kl. 16-19.30 Grupp 3 är fullsatt!
grupp 4: tisdag 27.9 och tisdag 4.10.2011, kl. 16-19.30 Grupp fyra är fullsatt!
Anmälan:
anmäl dig till endast en grupp! Begränsat antal platser. Gruppstorleken är max 15 personer.
Skolorna meddelas separat om anmälningsdatum.
Plats:
Choraeusgatan 13 i Jakobstad
Fortbildningskurs:
Lena Boström föreläser om metoder för nya stilar
Målgrupp:
Dagen vänder sig till de som gått utbildningar om lärstilar och nu kommit till en nivå där du vill fylla på den metodiska repertoaren. Deltagarna får tillgång till konkret och metodiskt material. På föreläsningen diskuteras praktiskt arbete och reflekteras kring lärande och inlärningsstilar.
Tidpunkt:
lördag 1.10.2011
Anmälan:
senast torsdag 22.9
Plats:
Sursik skola, Pedersöre
Fortbildningskurs:
Konsekvenspedagogik
Föreläsare:
Anita Ribacka, Specialpedagogiska kompetenscentret i Vasa
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
måndag 3.10.2011, kl. 15-18
Anmälan:
senast måndag 26.9
Plats:
Nykarleby rådhus
Fortbildningskurs:
Lär dig bemöta elever med ADHD, Aspergers och autism.
Föreläsare:
Eeva-Liisa Salmi, PD och PeM
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
onsdag 14.9.2011 kl. 15-17.45
Anmälan:
Kursen är fullsatt!
Plats:
Lagmans skola, Jakobstad
Fortbildningskurs:
Lär dig bemöta elever med ADHD, Aspergers och autism.
Föreläsare:
Eeva-Liisa Salmi, PD och PeM
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
tisdag 30.8.2011 kl. 15-17.45
Anmälan:
Kursen är fullsatt!
Plats:
Juthbacka herrgård, Nykarleby
Fortbildningskurs:
Pisa-resultaten och den finlandssvenska skolan och vändpunkter för ungdomar i riskzonen. Obligatorisk regional fortbildningsförmiddag för lärare i Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.
Föreläsare:
Heidi Harju-Luukkainen, PeD och forskare från Jyväskylä universitet och Stig-Arne Berglund universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet.
Tidpunkt:
måndag 15.8.2011, kl. 9.00-12.30
Anmälan:
Ingen separat anmälan behövs men meddela eventuella matallergier till anna.kotka-bystedt[a]kronoby.fi så fort som möjligt.
Plats:
Karleby stadshus
Fortbildningskurs:
Lär dig bemöta elever med ADHD, Aspergers och autism.
Föreläsare:
Eeva-Liisa Salmi, PeD och PeM.
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
måndag 16.5.2011 kl. 15-17.45
Anmälan:
senast 10.5.2011
Plats:
Karleby stadshus, mötesrum Kaarlela
Fortbildningskurs:
Sorgbearbetning (i samarbete med Centret för livslångt lärande, CLL)
Föreläsare:
Inger Carlson, PeM, EMDR terapeut och sjukskötare
Målgrupp:
elevvårdspersonal, rektorer, lärare, studiehandledare, personal inom eftermiddagsverksamheten, assistenter
Tidpunkt:
20.4-18.5.2011
Plats:
Jakobstad
Fortbildningskurs:
Säkerhet i arbetslivet. Skolvärlden ur ett säkerhetsperspektiv
Föreläsare:
Kjell Forsén (Verifi Oy)
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
26.4.2011, kl. 12-15
Plats:
Cronhjelmskolan i Larsmo
Fortbildningskurs:
Hur bemöta elever med invandrar- eller flyktingbakgrund.
Föreläsare:
Susann Friman, lärare från Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och Thanh Dang
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
19.4.2011 kl. 15-18
Plats:
Överesse skola, Pedersöre.
Fortbildningskurs:
Dags att uppdatera skolans handlingsplan mot mobbning (i samarbete med Folkhälsan)
Föreläsare:
Tove Ajalin, Gun Andersson, Malin Gustavsson och Maria Lingonblad
Målgrupp:
rektorer, lärare, övrig skolpersonal, medlemmar ur skolans antimobbningsgrupp eller elevvården
Tidpunkt:
15.3 och 13.4.2011, kl. 9.00-15.00
Plats:
föreläsningssal Hällgrund, Optima i Jakobstad
Fortbildningskurs:
En kort introduktion till kulturmiljöpedagogikens teori och praktik (i samarbete med Nykarleby arbis)
Föreläsare:
Tore Jungerstam, Lilian Pettersson-Smeds och Aninna Ylikoski
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen
Tidpunkt:
19.1, 23.2 och 13.4.2011
Plats:
Kuddnäs, Nykarleby
För mer informaton:
www.arbis.fi eller tel. 78 56 470
Fortbildningskurs:
Krishantering i skolans vardag (i samarbete med CLL)
Föreläsare:
Inger Carlson, PeM
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
11.1, 1.2 och 12.4.2011, kl. 15-18
Plats:
Chydenius skola (11.1) i Karleby och Karleby stadshus
Fortbildningskurs:
E-seminarium
Föreläsare:
Johan Nygård (Holm skola), Annica Svarvar (TeaTools), Mia Sandvik (Utbildningsstyrelsen) och Suomen koulupalvelut
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen
Tidpunkt:
5.4.2011, kl. 14-16
Plats:
Ådalens skola i Kronoby
Fortbildningskurs:
Läromedelsmässa med förlagen Söderströms, Schildts och Lärum
Målgrupp:
alla intresserade inom undervisningspersonalen, även skolgångsbiträden och assistenter
Tidpunkt:
9.3.2011, kl. 14-17
Plats:
Ådalens skola i Kronoby
Fortbildningskurs:
Fortbildningseftermiddag för nejdens lärare i finska
Föreläsare:
Michaela Pörn (Åbo akademi)
Målgrupp:
lärare i finska inom den grundläggande utbildningen samt gymnasier
Tidpunkt:
15.2.2011 kl. 15-18
Plats:
Donnerska skolan/KSG i Karleby